ชื่อไทย :

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrosia heteractis
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย เกาะติดอยู่กับต้นไม้ในป่าดิบแล้ง ป่าสนเขาที่มีความชุ่มชื้นสูง เหง้าเป็นสีน้ำตาล เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 มม. เลื้อยไปตามต้นไม้ หรือโขดหิน ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวหนามาก ก้านใบยาว 5-10 ซ.ม. ใบยาวประมาณ 5-10 ซ.ม. หลังใบมีขนสีขาวปกคลุม อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบ