ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pryrrosia lingue cv.

กำเนิดที่ญี่ปุ่นครับ ลักษณะเหง้าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. มีขนสีขาวปกคลุมที่ปลายเหง้า จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ก้านสีดำยาวประมาณ 10 ซ.ม. ความยาวรวมใบประมาณ 20 ซ.ม. ด้านหลังใบสีขาว ใบแตกแฉกได้ประมาณ 3 ครั้ง ที่ปลายใบแตกเป็นแฉก