ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pryrrosia lingue cv.

กำเนิดที่ญี่ปุ่นครับ ลักษณะเหง้าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. มีขนสีขาวปกคลุมที่ปลายเหง้า จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ก้านสีดำยาวประมาณ 5 ซ.ม. ลักษณะตรงกลางใบบิดเป็นเกลียว ความยาวรวมใบประมาณ 15 ซ.ม.ด้านหน้าใบมรขนสีขนปกคลุมบางๆ ด้านหลังใบสีขาว เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อโตเต็มที่ อับสปอร์เกิดเป็นจุดทั่วไปตั้งแต่ค่อนไปทางปลายใบจนถึงปลายใบ