ชื่อไทย :

เฟินเลิ้นกุรัม

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrosia eberhardtii
เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ตามป่าดงดิบที่มีความชื้นโ ดยอาศัยอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้น มีมอสปกคลุม ลักษณะเหง้าเป็นเหง้าเลื้อยสีน้ำตาลแก่มีขนปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 ม.ม. ก้านใบยาว 5-15 ซ.ม. มีสีน้ำตาลอ่อนปกคลุมจนถึงใต้ใบ ใบของเฟินชนิดค่อนข้างกลม หนาอวบน้ำ ใบด้านบนมีสีเขียว ด้านล่างของใบมีสีน้ำตาลอ่อนคล้ายหนังสัตว์ จึงเรียกกันว่า เฟินสองหน้า สปอร์เกิดเป็นกลุ่มค่อนข้างไปทางปลายใบ ปลูกเลี้ยงไม่ยากนัก ระวังอย่าให้โดนแดดจัด