ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrosia mannii
เป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นตามต้นไม้ และโขดหินที่ชื้นมีมอสปกคลุม ลักษณะเหง้าเลื้อยสั้น สีเขียวอ่อน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซ.ม. ใบยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. กว้าง ประมาณ 1ซ.ม. ด้านหลังใบสีขาว เส้นกลางใบด้านหน้ามองเห็นเป็นสีเขียวอ่อน ด้านหลังใบเห็นเส้นกลางใบนูนเห็นได้ชัดเจน อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบตั้งแต่เกลางใบจนถึงปลายใบ ส่วนใหญ่พบได้ตามป่าดงดิบบนภูเขาสูง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,300-1,600 ม. ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก เช่น เชียงใหม่ (ดอยอินทนนท์) ตาก เลย ปราจีนบุรี