ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrosia penangiana (Hook) Holt.
พบได้ตามป่าดงดิบ จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้น มีมอสปกคลุม ลักษณะเหง้าเลื้อยมีขนสีดำ หรือน้ำตาลแก่ปกคลุม ก้านใบสีเขียวมีขนสีขาวปกคลุมยาวประมาณ 5 ซ.ม. ใบเป็นใบเดี่ยวกว้างประมาณ 5-10 ซ.ม. ยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. ด้านหน้าใบมีจุดสีขาว หลังใบมีขนสีขาวปกคลุม อับสปอร์เกิดระหว่างร่องของใบ เกิดตั้งแต่กลางใบถึงปลายใบ ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากนักใช้เครื่องปลูกเป็นรากชายผ้าสีดาสับ หรือกาบมะพร้าว ควรวางเฟินไว้ในที่ร่ม