ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrosia polydactylis
พบได้ตามป่าดงดิบชื้น จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้น มีมอสปกคลุม ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายกับ Pyrrosia penangiana (Hook) Holt. ต่างกันตรงที่ ใบเล็กเรียวกว่าอย่างเห็นได้ชัด ลักษณะเหง้าเลื้อยมีขนสีดำ หรือน้ำตาลแก่ปกคลุม ก้านใบสีเขียวมีขนสีขาวปกคลุมยาวประมาณ 5 ซ.ม. ใบเป็นใบเดี่ยวกว้างประมาณ 2-5 ซ.ม. ยาวประมาณ 5-10 ซ.ม. หลังใบมีขนสีขาวปกคลุม อับสปอร์เกิดระหว่างร่องของใบ เกิดตั้งแต่กลางใบถึงปลายใบ