ชื่อไทย :

เฟินไพโรเซียฟิลิปปินส์กลายพันธุ์ใบจีบ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrsia longifolia angutifolia [hort] cv.
เป็นเฟินที่กลายพันธุ์ เหง้าเลื้อย ปลายเหง้ามีขนสีขาวปกคลุม มีจุดสีน้ำตาลแก่ขึ้นประปราย เส้นผ่าศูนย์กลางประมณ 2 ม.ม. ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวใบกว้างประมาณ 5 ซ.ม. ยาวได้ถึง 1.5 ม. ขอบใบเป็นคลื่นบางครั้งออกลักษณะเป็นจีบ สปอร์เกิดด้านหลังใบจากกลางใบจนถึงปลายใบ