ชื่อไทย :

เฟินไพโรเซียใบแฉก

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrosia lingua cv.
็ใบเป็นแฉก ยาวประมาณ 5-10 ซ.ม. กว้าง 4-6 ซ.ม. ใบออกไปทางสีเหลืองอ่อน ก้านใบยาวประมาณ 5 ซ.ม. เหง้าเลื้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. มีขนสีน้ำตาลปกคลุม อับสปอร์เกิดเป็นจุดทั่วไปด้านหลังใบ ตั้งแต่ค่อนทางกลางใบจนถึงปลายใบ