ชื่อไทย :

เฟินไพโรเซีย ภาคใต้

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrosia sp.
เป็นเฟินอิงอาศัย ถิ่นกำเนิดอยู่ทางภาคใต้ของไทย ลักษณะใบกว้างประมาณ 5 ซ.ม. ยาว 30-60 ซ. ด้านหลังใบมีขนสีน้ำตาลปกคลุม สปอร์เกิดค่อนไปทางปลายใบ เหง้าเลื้อยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม.