สกุล Selliguea
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Selliguea heterocarpa
เป็นเฟินอิงอาศัย เหง้าเลื้อย สีเขียวแตกแขนงได้ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 ม.ม. มีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุม ก้านใบยาว 5-10 ซ.ม. ลักษณะใบหนา เป็นมัน รูปใบคล้ายรูปหัวใจ แต่ยาวเรียว เส้นใบสีดำ ใบที่เกิดสปอร์ค่อนข้างเล็กและเรียว อับสปอร์เกิดเป็นเป็นแถบเล็ก ๆ ยาวตามเส้นใบ พบในป่าดงดิบทางภาคใต้ของไทย มาเลเซีย เวียดนาม