สกุล Artromeris
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Arthromeris amplexifolia
เป็นเฟินอิงอาศัย เหง้าเลื้อย สีเขียวแตกแขนงได้ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 ม.ม. มีขนสีทองปกคลุม ก้านใบสีน้ำตาลยาว 20-30 ซ.ม. ใบสีเขียวเหลือบขาว ยาวประมาณ 10-20 ซ.ม. มีได้ตั้งแต่ 2-7 คู่ เส้นใบสีดำ โคนใบม้วนเป็นขดทับก้านใบ สปอร์เกิดเป็นจุดวงกลมสีเหลือง ขึ้นตามต้นไม้ หรือโขดหิน พบได้ในป่าดงดิบทางภาคเหนือ และทางใต้บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเฟินที่ปลูกเลี้ยงได้ยาก