สกุล Colysis
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Colysis elliptica (Thunb.) ching
ลักษณะเหง้าสีเขียวมีขนสีดำปกคลุมเลื้อยสั้นๆ ไปตามพิ้นดิน หรือโขดหิน-ต้นไม้ที่มีความชื้น ก้านสีเขียวใบยาวประมาณ 5-8 ซ.ม. ลักษณะใบเป็นแบบ pinate กว้างประมาณ 10-15 ซ.ม. ยาว 10-20 ซ.ม. ใบแต่ละด้านที่ออกจากก้านใบเกิดตรงกัน อับสปอร์เกิดเป็นเส้นทำมุม 45 องศากับเส้นใบ พบใบป่าดงดิบทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่ระดับน้ำทะเล 1,800-2,000 เมตร