สกุล Colysis
   

ชื่อไทย :

เฟินฟันเลื่อย

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Colysis monstrifera
ลักษณะใบยาวเรียว มีส่วนของใบยื่นออกมาลักษณะเป็นเส้น จึงมีที่มาของชื่อเฟินฟันเลื่อย ก้านและใบยาวได้ถึง 40 ซ.ม. กว้างประมาณ 40 ซ.ม. ลักษณะเหง้าสีเขียวเลื้อยสั้นๆ มีขนสีน้ำตาลปกคลุม