สกุล Colysis
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Colysis poyhofolia
ลักษณะเหง้าสีเขียวมีขนสีดำปกคลุมเลื้อยไปตามโขดหิน-ต้นไม้ที่มีความชื้น ก้านสีเขียว ยาวประมษร 5-10 ซ.ม. ที่โคนก้านมีขนสีน้ำตาลปกคลุมเล็กน้อย ลักษณะใบเป็นแบบใบประกอบขนนกชั้นเดี่ยว มีครีบที่ก้านใบ ตลอดทั้งใบยกเว้นที่โคนก้าน ใบกว้างประมาณ 10-12 ซ.ม. ยาว 15-20 ซ.ม. สีของใบเหลือบขาว ทำให้เห็นเส้นใบสีเขียวเข้มชัดเจน พบได้ใบป่าดงดิบทางภาคเหนือของประเทศไทย