สกุล Colysis
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Colysis simplicifrons Zh.Christ) Ching Tagawa
เป็นเฟินอิงอาศัย พบขึ้นตามโขดหินริมน้ำ หรือต้นไม้ที่มีความชื้น ในป่าดงดิบ ลักษณะเหง้าสีเขียวมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว เห็นลายเส้นคล้ายหนังงู ใบยาวประมาณ 15 ซ.ม. กว้างประมาณ 3-5 ซ.ม. อับสปอร์สีเหลือง เรียงเป็นแถวระหว่างเส้นใบ พบได้ในป่าดงดิบทั่วทุกภาคในประเทศไทย