สกุล Colysis
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Colysis wrightii (hook.) ching
ลักษณะเหง้าสีเขียวมีขนสีขาวปกคลุมเลื้อยสั้นๆ ไปตามพิ้นดิน หรือโขดหิน-ต้นไม้ที่มีความชื้น ก้านสีเขียวใบยาวประมาณ 5-8 ซ.ม. ลักษณะเป็นแบบใบเดี่ยว กว้างประมาณ 5-8 ซ.ม. ยาว 10-20 ซ.ม. สีของใบเหลือบขาวสะท้อนเป็นแววมัน อับสปอร์เกิดเป็นเส้นที่ร่องใบ ทำมุมกับก้านใบ พบใบป่าดงดิบทางภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย ที่ระดับน้ำทะเล 1,000-1,800 เมตร