สกุล Compyloneurum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

compyloneurum amphostenon
พบขึ้นตามต้นไม้และโขดหินที่มีความชื้นในป่าดงดิบที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 600 เมตรขึ้นไป ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียวมีขนสีน้ำตาลปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซ.ม.ก้านใบสีงาช้าง ยาวประมาณ 5 ซ.ม. ใบยาวประมาณ 1 ฟุต ใบกว้างประมาณ 3-5 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นแถวตามเส้นใบไม่ค่อยเป็นระเบียบ ตั้งแต่โคนใบจนถึงปลายใบ