สกุล Compyloneurum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Campyloneurum phyllitidis
เฟ็นเฟินอิงอาศัย เป็น้ฟินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศโดย อ.สุรัตน์ วรรณโน ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียว มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ลักษณใบเป็นใบเดี่ยว โคนก้านเล็กเรียว ก้านใบสีเหลือง ใบยาว ประมาณ 50-100 ซ.ม. กว้าง 5-10 ซ.ม. สีเขียวเป็นมันแวว ผิวของใบเป็นคลื่น อับสปอร์เกิดเป็นจุดเรียงเป็นแถวระหว่างร่องใบ