สกุล Coniogramme
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Coniogramme intermedia
ไม่มีข้อมูลที่มาแน่ชัด ลักษณะเหง้าสีเขียวเข้ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 ซ.ม. ปลายเหง้ามีขนสีน้ำตาลปกคลุม หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีดำ ก้านสีน้ำตาลอ่อนยาวประมาณ 10 ซ.ม. รวมความยาวทั้งก้านและใบประมาณ 20 ซ.ม. ลักษณะใบแยกเป็นแฉก ปลายใบแตกเป็นฝอย อับสปอร์เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ม.ม. เกิดไม่เป็นระเบียบด้านหลังใบ