สกุล Coniogramme  

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Coniogramme japonica
   
ลักษณะเหง้าสีเขียวเลื้อยใต้ดิน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. ก้านใบยาวประมาณ 5-15 ซ.ม. ลักษณะใบมีเป็นแบบใบประกอบ มีลายมีขาวอมเหลืองตรงกลางใบ พบที่ประเทศไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่พบในป่าที่ลุ่มต่ำ ปลูกเลี้ยงในเมืองไทยได้ดี