สกุล Lecanoptris
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lecanopteris curtisii

เป็นเฟินอิงอาศัย เหง้าเลื้อย อวบน้ำสีเขียวอ่อน แตกแขนงไปได้เรื่อยๆ มีลักษณะเป็นปุ่มตลอดทั่วทั้งเหง้า ลักษระใบเป็นแบบ Pinnate ก้านใบยาวประมาณ 5 ซ.ม. รวมความยาวของใบประมาณ 10-15 ซ.ม. รอยหยักของเว้าลึกไม่ถึงก้าน อับสปอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ม.ม. เกิดเรียงเป็นระเบียบขนานกับเส้นใบ เฟินชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดแถบประเทศฟิลิปปินส์