สกุล Lecanoptris
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lecanopteris lomaioides
เป็นเฟินอิงอาศัยพบขึ้นตามต้นไม้ ลักษระเหง้าสีเขียวอวบน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซ.ม. เหง้ากลวง ที่ผิวของเหง้ามีเกล็ดสีขาวจุดสีน้ำตาลปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 ม.ม. ลักษณะใบเป็นแบบ Pinnate มีใบตั้งแต่โคนก้าน ยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. กว้างของใบประมาณ 1 ซ.ม. ยาว 3-4 ซ.ม. ใบแต่ละด้านขึ้นซ้อนกัน มีถอ่นกำเนิดในประเทศฟิลิปปินส์