สกุล Lecanoptris
   

ชื่อไทย :

ตาลมังกร

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lecanopteris sinuosa
เป็นเฟินอิงอาศัยพบตามป่าสนเขา ป่าเต็งรัง ที่ทนความแห้งแล้งได้ดี ทางภาคตะวันออก หรือตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเหง้าเลื้อย อวบน้ำ สีเขียว แตกแขนงไปได้เรื่อยๆ มีสีขาวค่อนข้างไปทางปลายเหง้า มีจุดสีน้ำตาลทั่วเหง้า ภายในเหง้ากลวงเป็นที่อยู่อาศัยของมด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซ.ม. ใบยาวเรียว ก้านยาว 3-5 ซ.ม. ใบยาว 10-20 ซ.ม. กว้าง 2-2.5 ซ.ม. อัปสปอร์เกิดเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ม.ม. ขนานเป็นระเบียบไปกับเส้นของก้านใบ ปลูกเลี้ยงไม่ยาก ต้องการแสงค่อนข้างมาก