ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lemmaphyllum carnosum

เป็นเฟินอิงอาศัย เหง้าเลื้อยสีเขียวมี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ม.ม. ก้านใบยาวประมาณ 5 ม.ม. ใบ sterile fronds เรียวแหลม ยาวประมาณ 3-8 ซ.ม. กว้าง 15.5-3 ม.ม. ส่วนใน fertile fronds เล็กเรียว ยาวประมาณ 3 ซ.ม. สีสปอร์ขึ้นหนาแน่นตลอดทั้งใบ

เฟินชนิดนี้พบขึ้นตามกิ่งไม้ ใยป่าดงดิบ ทางภาคเหนือ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภูหลวง จังหวัดเลย