ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lemmaphyllum

เป็นเฟินอิงอาศัย เหง้าเลื้อยสีเขียวมี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ม.ม. ก้านใบยาวประมาณ 2 ม.ม. ใบยาวประมาณ 3.5 ซ.ม. ลักษณะโคนใบเล็กและค่อยๆ กว้างจนถึงปลายใบ ความกว้างปลายใบประมาณ 1 1.5 ซ.ม.ปลายใบมีรอยหยัก 4 หยัก เส้นใบแตกเป็น 2 แฉกแบบลิ้นงู ใบที่เกิดสปอร์ยาวประมาณ 2 ว.ม. และเรียวเล็กกว่า อับสปอร์ เกิดเป็นเส้นขนานกับขอบใบ มีบางส่วนเกิดระหว่างรอยหยักของใบ ไม่ทราบถิ่นกำเนิด