สกุล Loxogramme
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Loxogramme duclouxii

เป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะเหง้าเลื้อยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5-3 ม.ม. มีขนสีน้ำตาลปกคลุม โคนใบสีน้ำตาล เส้นใบนูน ใบยาวเป็นรูปหอก ยาวประมาณ 10-45 อับสปอรเกิดตั้งแต่กลางใบจนถึงปลายใบ ลักษณะเส้นเอียงทำมุมกับเส้นใบ 45 องศา

พบขึ้นตามต้นไม้หรือโขดหินในป่าดงดิบชื้นทางภาคเหนือที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400-1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล เช่น เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ตาก ทางภาคตะวันออกที่จังหวัดเลย