ชื่อไทย :

เฟินแก็ปปืนใหญ่

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Phymatodes nigrescens sp.
เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ในป่าดงดิบที่มีความชื้นสูง โดยเฉพาะทางภาคใต้พบได้ไม่ยากนัก ใหญ่กว่าเฟินแก็ปปืนทั่วๆ ไป ลักษณะเหง้ามีสีเขียว เลื้อยไปตามโขดหิน หรือต้นไม้ที่มีความชุ่มชื้น ก้านใบยาวได้ถึง 1.5 เมตร ความกว้างของใบอาจกว้างถึง 80 ซ.ม. ลักษณะของอับสปอร์คล้ายกับแก็ปปืน