ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Phymatodes sp.
เป็นเฟินอิงอาศัย ต้นนี้พบในป่าดงดิบที่อุ้มผาง ขึ้นตามโขดหิน ต้นไม้ ใต้ร่มเงา ลักษณะเหง้ามีสีเขียว ใบหนากว่าเฟินแก็ปปืนทั่วๆ ไป มาก ก้านใบยาว 30 ซ.ม. ความกว้าง 15 ซ.ม. ลักษณะของอับสปอร์คล้ายกับแก็ปปืน ปลูกเลี้ยงยากพอสมควร