ชื่อไทย :

เฟินหลังสวน เฟินยายแพก

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorium (Phymatodes)
เฟินนี้พบทางป่าดิบชื้นภาคใต้ของประเทศไทย ลำต้นเป็นเถาเลื้อยไปตามพื้นดิน และอาจเป็นต้นไม้หรือโขดหิน เหง้าสีเขียวมีขนสีน้ำตาลปนคลุมบริเวณปลายเหง้า ลักษณะใบเป็นพูค่อนข้างหนา ก้านใบสีน้ำตาลยาวประมาณ 30 ซ.ม. ปลูกเป็นไม้ประดับสวยงามดี