ชื่อไทย :

เฟินแก็ปปืนกลายพันธุ์

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Phymatodes nigrescens
เป็นเฟินอิงอาศัย ลักะณณะเหมือนเพอ่มเก็ปปืนทุกอย่าง ต่างกันตรงที่ความสูง และความใหญ่ของใบซึ่งใหญ่กว่า 2-3 เท่า และปลายใบเป็นพู่ ห้อยย้อยลงมา เหง้าสีเขียวค่อนข้างใหญ่