ชื่อไทย :

หวายทะนอย

ชื่อสามัญ :

หวายทะนอย

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Psilotum nudum
พบกระจายพันธุ์ทั่วไป จัดเป็นเฟินดิน และอิงอาศัย ขึ้นตามพื้นดินที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุ อาจพบตามคาคบไม้ หรือชายผ้าสีดา ลักษณะต้น และใบคล้ายประทัดจีน แตกแขนงไปเรื่อย ๆ อาจยาวถึง 80 ซ.ม. อัปสปอร์เป็นทรงกลมสีหลือง ปลูกเลี้ยงค่อนข้างยาก การปลูกอาจใช้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุมาก ๆ ,เศษไม้ผุ หรือกระเช้าสีดาสับก็ได้