ชื่อไทย :

เฟินฮาลาบาด่าง

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pteris blumeanu

   

เฟินชนิดนี้พบได้ตามชายป่าดงดิบทางภาคใต้และภาคตะวันตกของประเทศไทย ลักษณะใบดูคล้ายเฟินอินเดียด่าง แต่มีความแตกต่างกันที่ปลายใบของเฟินทั้ง 2 ชนิด มีปลายในที่เรียวยาว ลักษณะเหง้าของเฟินชนิดนี้ตั้งตรง มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบเป็นแบบใบประกอบขนนก 2 ชั้น สีเขียวมีแถบสีขาวขึ้นกลางใบ โคนก้านมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ก้านใบสีน้ำตาลแดง ตัดกับสีของใบดูสวยงาม อัปสปอร์เกิดที่ขอบใบเป็นแนวยาวรอบใบ

 

 

ปลายใบของเฟินอินเดียด่าง