ชื่อไทย :

กูดผีเสื้อ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pteris cretica var
   
ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน เป็นเฟินดิน ลักษณะเลื้อยสั้น สีดำมีขนสีดำปกคลุม ก้านใบสีดำยาวได้ถึง 50 ซ.ม. ลักษณะใบยาวเรียว ความกว้างประมาณ 2 ซ.ม. ยาว 10-15 ว.ม. มีสีขาวกลางใบเป็นแถบยาว กว้างประมาณ 1 ซ.ม. ใบแต่ละคู่ออกเยื้องกัน ระยะห่างของใบแต่ละคู่ประมาณ 2-3 ซ.ม. ใบยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. อับสปอร์เกิดขอบใบ พบได้ในป่าดงดิบ