ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pteris grevilleana wall.ex J.Agadh
   
เฟินชนิดนี้พบในป่าดงดิบในภาคใต้ ลักษณะเหง้าตั้งตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3-1 ซ.ม. ก้านใบยาว 3-5 ซ.ม. ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยถี่ๆ ก้านใบเป็นสันนูน มีขนสีขาว 2 เส้น ขึ้นที่กลางก้านของใบระหว่างรอยต่อของใบ ยาวประมาณ 3 ม.ม. ก้านใบที่เกิดสปอร์ยาวกว่าใบปกติ 1 เท่าตัว ใบแข็ง ไม่มีรอยหยักที่ขอบใบ อับสปอร์เกิดตามขอบใบ