ชื่อไทย :

เฟินหางไก่

ชื่อสามัญ :

Spider brake

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pteris multitida
   
พบทั่วไปตามป่า และสวน เป็นเฟินดิน เหง้าตั้งตรง ใบยาวเป็นริ้วคล้ายหางไก่ ยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. กว้าง 0.3-1 ซ.ม. ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก ดินปลูกควรร่วนโปร่งระบายน้ำดี