ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pteris natiensis
   
เป็นเฟินดิน ลักษณะตั้งตรง ก้านใบสีดำประมาณครึ่งก้าน ความยาวจากเหง้าถึงโคนใบยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. รวมความยาวทั้งใบประมาณ 60-40 ซ.ม. ลักษณะใบเป็นแบบ Pinnatfid กว้างไปถึง 1 ฟุต หลังใบมีขนสีขาวเรียงเป็นแถวที่ก้านใบย่อย ตลอดทั้งใบ ความยาวประมาณ 0.2-0.5 ซ.ม. พบได้ในป่าดงดิบทั่วทุกภาคของระเทศไทย