ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pteris nipponica sp.
   
เป็นเฟินดิน ลักษณะนอนไปกับพื้น หรืออยู่ใต้พื้นดิน ใบเป็นแบบใบประกอบขนนก ก้านสีเขียว ยาวได้ถึง 40 ซ.ม. ใบประกอบมีได้ถึง 10 คู่ กว้างประมาณ 2 ซ.ม. ยาว 10 ซ.ม. ลักษณะเด่นของใบคือ ที่กลางใบมีแถบสีขาวยาวตลอดทั้งใบ และแถวสีขาวไม่ใหญ่เหมือนสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศที่ขายอยู่ในตลาดต้นไม้ทั่วไป พบได้ในป่าดงดิบชื้นทางภาคเหนือ