ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

Parkeri

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pteris cretica cv. Parkeri
   
พบทั่วไปตามป่าทั่วเมืองไทย เป็นเฟินดิน ใบเป็นใบประกอบขนนก 1-2 ชั้น ใบย่อยกว้าง สีเขียว ยาว 30-50 ซ.ม.