ชื่อไทย :

เฟินหิรัญภูหลวง

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pteris phuluangensis
   
เฟินนี้พบเฉพาะที่ ภูหลวง จ.เลย โดยพบตามพื้นทรายในป่าดงดิบ ลักษณะเหง้าตั้งตรง ก้านใบสีม่วงอ่อน ยาวประมาณ 20-70 ซม. รูปใบเหมือนพญาครุฑ