ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pteris sp
   
ไม่มีข้อมูล ลักษณะเหง้าตั้งตรง สีน้ำตาล ใบคล้ายเฟินสามง่ามปีกนก ก้านสีเขียวยาวประมาณ 15-25 ซ.ม. ลักษณะโคนใบที่ติดกับก้านใบเป็นรอยหยักโค้งเข้าหาตัวใบ ใบคู่ล่างโค้งเข้าหาตัวใบ ใบด้านบนเป็นรอยหยักก่อนที่จะเรียวยาว ระยะห่างของใบแต่ละคู่ประมาณ 2-3 ซ.ม. อับสปอร์เกิดตามขอบใบ เฟินต้นนี้พบที่ป่าร่มครึ้มในเขตอำเภออุ้มผาง จ.ตาก