ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pteris quadriaurita
   
ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน เป็นเฟินดิน ลักษณะเหง้าตั้งตรง ลักษณะใบเป็นแบบขนนก ใบแต่ละด้านยาวประมาณ 5-10 ซ.ม. ใบคู่ล่างตั้งทำมมุมเกือบ 90 องศา กับใบปกติ ก้านใบยาว ประมาณ 1 ฟุต สีดำ หรือน้ำตาลแก่ ระยะห่างระหว่างใบประมาณ 5 ซ.ม. พบใบป่าดงดิบ (ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน แต่ต้นนี้พบในเขต อ.อุ้มผาง จ.ตาก)