ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

Rivertoniana

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Ptris cretica cv.Rivertoniana
   
เป็นเฟินดินพบได้ในป่าทั่วไป มีทรงพุ่มสวยงาม ใบสีเขียวเป็นแบบขนนก 1-2 ชั้น ใบย่อยมีรอยหยักเว้า