ชื่อไทย :

เฟินสามง่ามปีกนก

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pteris semipinnata
   
พบทั่วไปในเขตร้อน และอบอุ่น รวมถึงจีน ไต้หวัน มาเลเซีย จัดเป็นเฟินดิน ทรงพ่มโปร่ง ใบเป็นใบประกอบขนนก 1-2 ชั้น มีสีเขียวเป็นมัน ใบย่อยแตกเป็นรูปปีกนก ยาวประมาณ 20-60 ซ.ม. ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก