ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pteris scabripes
   
เป็นเฟินดิน ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายกับ Ptris cretica เหง้าตั้งตรง โคนก้านสีดำ ใบยาวปะมาณ 25-30 ซ.ม. ใบเกิดสปอร์ 50 ซ.ม. ใบประมาณ 5-7 คู่ เกิดเยื้องกัน ความกว้างรวมของใบ ประมาณ 2-3 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นเส้นขนานจากเส้นใบ ห่างจากขอบใบประมาณ 0.5 ซ.ม. เฟินชนิดนี้พบได้ในป่าดงดิบ ทางภาคตะวันออก ภาคใต้ เช่น ชลบุรี สุราฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส