ชื่อไทย :

เฟินซี่ร่ม

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Actiniopteris semiflabellata
เฟินชนิดนี้ยังไม่มีข้อมูลครับ รู้แต่ว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลยเซีย และอินโนีเซีย ลักษณะเหง้าตั้งตรงมีขนสีทองปกคลุม ก้านใบยาวประมาณ 5-10 ซ.ม. ใบแยกออกเป็นพูได้ถึง 20 พู อับสปอร์ เกิดใต้ขอบใบเป็นแนวยาว