ชื่อไทย :

กูดกวาง, กูดกะจิงดูแพะ ใบแฉก

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pteris vittata cv.
   
เฟินชนิดนี้พบได้ตามชายป่าดงดิบของประเทศไทยทั่วไป จัดว่าเป็นเฟินดิน ลักษณะเหง้านอนราบไปกับพื้น มีขนสีขาวปกคลุมเหง้า ก้านใบสีเขียวอมม่วง ยาวประมาณ 10-100 ซม.ใบย่อยเรียงแบบขนนกชั้นเดียว ส่วนของใบที่อย่ติดก้านขมวดเป็นก้นหอย ใบส่วนที่อยู่โคนก้านจะสั้นกว่าใบที่อยู่กลางและปลายก้าน สปอร์เกิดที่ขอบใบ เป็นเฟินที่ทนแดดได้ดี ลักษณะเด่นที่ไม่เเหมือนกูดกวางที่พบทั่วไปคือใบแตกออกเป็นแฉก ซึ่งผู้พบบอกว่าพบเพียงต้นเดียวจากกลุ่มของกูดกวางที่ขึ้นอยู่บริเวณกว้าง