ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Ptris walliciana
   
ไม่ทราบแหล่งกำเนิด ลักษณะเหง้าสีเขียวเลื้อยใต้ดิน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. ก้านใบยาวประมาณ 5-15 ซ.ม. ลักษณะใบมีเป็นแบบใบประกอบ มีลายมีขาวอมเหลืองตรงกลางใบ