ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lygodium japonicum
เป็นเฟินดิน พบได้ตามป่าดงดิบในภาคใต้ของไทย ลักษณะเหง้าตั้งตรง สีดำ หรือน้ำตาลแก่ ก้านใบเป็นเถาเลื้อยสีน้ำตาลอ่อน ก้านใบมีขนสีขาวปกคลุม ใบเป็นแบบ pinnatifid สีเขียวเป็นมัน ด้านหลังใบค่อนข้างสากมือ