ชื่อไทย :

ลิเภาใหญ่

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lygodium flexuosum
เป็นเฟินดิน ลำต้นเป็นเถาเลื้อย พบตามป่าโปร่ง หรือป่าเบญจพรรณทั่วประเทศไทย เท่าที่ทราบไม่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ แต่มีความสำคัญด้านหัตถกรรม ใช้ทำเครื่องจักรสานต่าง ๆ